Internationalisering Finland

Welkom op mijn site die verslag doet van de studiereis c.q. het werkbezoek aan Finland. Die studiereis vindt plaats van 20 tot 24 februari 2017.

Natuurlijk heb ik me voorbereid. Tijdens die voorbereidingen kwam ik een interview (2012) tegen van Nieuw Zeelander John Hattie met Fins onderwijskundige Pasi Sahlberg. Dat interview vind ik interessant – het Finse onderwijs wordt gezien als een van de beste in de wereld. Ik wil dat interview graag via deze link met de lezers van deze site delen.

De literatuur rept over 7 succesvolle aspecten van het Finse onderwijssysteem:

 1. focus op talentontwikkeling:
  in Finland is de kinderopvang voor jonge kinderen vooral gericht op spelen en niet op cognitieve ontwikkeling. Het idee daarachter is dat het voor een harmonische ontwikkeling van een kind belangrijk is dat er niet te jong een beroep op het intellect moet worden gedaan. Er wordt veel tijd besteed aan basisvakken als taal en rekenen, maar dat gaat niet ten koste van vakken als handvaardigheid, kunst, muziek en sport. De leraar stemt de opdrachten af op de individuele mogelijkheden van de kinderen;
 2. imago van docenten:
  docenten staan in Finland in hoog aanzien. Wie leraar wil worden, moet een universitaire opleiding hebben voltooid;
 3. niet testen:
  jongeren onder 16 jaar doen in Finland geen gestandaardiseerde toetsen en examens. Jongeren kunnen daardoor leren in een angstvrije omgeving waarin creativiteit en eigen initiatief worden aangemoedigd. Docenten ontwikkelen zelf opdrachten voor de jongeren. Ze geven geen cijfers, maar beschrijvende feedback. De Finnen vinden het niet reëel om alle kinderen dezelfde testen te laten doen omdat zij allemaal verschillende kwaliteiten hebben;
 4. lesgeven beperken:
  Finse docenten geven per dag maar drie of vier lessen van 45 minuten. Het idee daarachter is dat docenten tijd en energie moeten hebben om op eigen initiatief op een creatieve wijze lessen te ontwikkelen die inhoudelijk een hoog niveau kennen en goed aansluiten op het leren van jongeren. Finse jongeren hebben meer vakantie en langere pauzes (75 minuten per dag) dan jongeren in de meeste andere landen. Het paradoxale is dat “minder” hier blijkbaar “meer” is omdat de prestaties hoger liggen;
 5. autonomie docenten bevorderen:
  docenten zijn allemaal hoog opgeleid en krijgen een grote vrijheid om hun onderwijs zelf vorm te geven. Hierdoor zijn de meeste docenten gelukkig en enthousiast. Uiteraard komt dat ten goede aan de leerprestaties van de jongeren;
 6. niet differentiëren tot 17 jaar:
  Finse jongeren hoeven niet op 12-jarige leeftijd al te kiezen voor het voortgezet onderwijs. Dat is mogelijk omdat de leerkracht de opdrachten afstemt op de individuele jongeren, die meestal in kleine groepjes werken. Als een 16-jarige jongere het verplichte onderwijs heeft doorlopen, kan hij/zij kiezen tussen het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (gevolgd door de universiteit) of voor het hoger beroepsonderwijs;
 7. docenten ontwikkelmogelijkheden bieden:
  docenten worden op de scholen goed begeleid en er zijn vele mogelijkheden om zich via na- en bijscholingscursussen verder te ontwikkelen.

Interessant…

Ook interessant: “Lessons from Finland”

En de site van “Onderwijs maak je samen” die veel informatie, literatuur en filmmateriaal bevat over het Finse schoolsysyeem.

Advertenties

Meest recente berichten

Slotsom

PISA: Programme for International Student Assessment: een driejaarlijks internationaal vergelijkend onderzoek dat vijftienjarigen toetst op drie vaardigheden: lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Op lezen en natuurwetenschappen scoort  Finland in Europa het hoogst. In wiskunde scoort Nederland hoger, op nummer 2 van de Europese landen. Is het terecht dat ik – kort door de bocht – deze … Meer lezen over Slotsom

Bevindingen

Heb ik gevonden waarnaar ik op zoek was? Ik heb de competentie onderzoeken gebruikt en ontwikkeld. Hiermee kan ik me richten op een zo goed mogelijke manier veranderen van het interne onderwijs. Ik heb zicht gekregen in het plaatselijke Finse schoolsysteem, maar realiseer me dat die waarschijnlijk niet representatief is voor het gehele Finse onderwijs.  Dat inzicht … Meer lezen over Bevindingen

Dag 5

Iets meer tijd gelukkig. Om 9:00 uur gaan we ontbijten met jus d’orange en koffie. Prima. Kwart voor twaalf hebben we afgesproken in het treinstation van Tampere. Het sneeuwen is gestopt, koud is het nog wel. Met twee treinen komen we op de luchthaven aan. Ruim 2 uur later vertrekken we met Finnair naar Schiphol. Nog … Meer lezen over Dag 5

Meer berichten